เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2549
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
A novel neuroprotective agent with antioxidant and nitric oxide synthase inhibitory action.
Boonyarat C, Vajragupta O, MurakamiY, Tohda Y, Musatmoto K, Olson AJ, Watanabe H. Drug of the Future, 2006; 31 (Suppl. A):120/. International Symposium on Medicinal Chemistry (ISMC - 2006) 120 ผลงานจาก: .
2
Binding and uptake of mucoadhesive quaternizes chitosan-insulin nanocomplexes by mucus secreting HT29-MTX-E12 monolayers.
Jintapattanakit A, Stitterberg J, Junyaprasert V, Kissel T. The 33rd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, 22-26 July 2006, Vienna, Austria. 2006 ผลงานจาก: .
3
Chemical Identification and Estrogenic Activity of "Wan Chak Motluk" (Curcuma comosa Roxb.), A Thai Potential Herb for Gynecological Diseases.
Phiphitphiboonsuk V, Tantrakool W, Soonthornchareonnon N, Piyachaturawat P, Saralamp P Women"s Health and Traditional medicine Conference, 2006. July 28-30, 2006, Kuala Lumpur , Malasia ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
4
Effects of incorporation of anesthetic drugs to microemulsions for topical delivery.
Boonme P, Krauel K, Rades T, Junyaprasert VB. The 33rd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, 22-26 July 2006, Vienna, Austria. 2006 ผลงานจาก: .
5
Evaluation of ascorbyl palmitate-loaded NLC gel using atomic force microscopy.
Teeranachaideekul V, Petchsirivej S, Muller RH, Junyaprasert VB. The 33rd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, 22-26 July 2006, Vienna, Austria. 2006 ผลงานจาก: .
6
Evaluation of physical parameter before and after incorporated Q10-loded NLC into hydrogel.
Teeranachaideekul V, Sauto EB, Muller RH, Junyaprasert VB. The 33rd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, 22-26 July 2006, Vienna, Austria. 2006 ผลงานจาก: .
7
Intracellular trafficking of a3b4* neuronal nicotinic acetylcholine receptors: Role of the tumor suppressor protein, adenomatous polyposis coli.
Tulaya Potaros, Susan B. McKay, R. Thomas Boyd, Srichan Phornchirasilp and Dennis B. McKay. 13th International Symposium of Chromaffin Cell Biology (ISCCB/13), Pucon, Chile, January 7-12, 2006. 2006 ผลงานจาก: .
8
Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Staphylococcus aureus, Salmonella spp. and Bacillus cereus in Foods.
Wassanarungroj P, Nabnuengsab J, Dumcum C, Chomnawang MT The 11th Asian Conference on Diarrhoeal Diseases and Nutrition, March 8-10, 2006. Bangkok, Thailand 2006 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
9
Predicting treatment cost of bacterial diarrhea at a regional hospital in Thailand (poster presentation) presented at the ISPOR 2nd Asia-Pacific Conference.
Riewpaiboon A ISPOR 2nd Asia-Pacific Conference. Shanghai, China. 2006; March 5-7 ผลงานจาก: .
10
Standardization and free radical scavenging activity of Curcuma longa rhizome extract.
Pothitirat W, Supabphol R, Kulkanjanatorn P, Gritsanapan W 6th Asian Conference on Clinical Pharmacy, 2006, Bangkok, Thailand. 2006,p.210 ผลงานจาก: .
11
Standardization and free radical scavenging activity of curcuminoids extract from Curcuma longa rhizome in Thailand.
Pothitirat W, Gritsanapan W, Supabphol R, Kulkanjanatorn P 21 st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA), Yokohama, Japan, 2006 2006 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
12
Study of bioactive compounds from Thai bryophytes.
Nukoolkarn V, Choowit P, Chomnawang M, Chantanaonapint S, Bunyapraphatsara N, Suwanborirux K Proceedings of the 17th Joint Seminar Recent Advances in Natural Product Research and Its Application, Dec., 2006, Japan ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Anti-inflammatory and antipruritic activities of Solanum trilobatum L. fruit extract.
Hanchang W, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R. The 35th Annual academic meeting of the Physiological Society of Thailand Cheingmai Thailand (2006) 2006 ผลงานจาก: .
2
Chromatographic determination of oxidative damage markers in thalaasemic patients (poster presentation).
Matayatsuk C and Wilairat P. The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT. 32), October 2006 2006 ผลงานจาก: .
3
Measured versus estimated creatinine clearance in Thai elderly patients. .
Thawinwang A, Montakantikul P, Chansirikarnjana S, Chulavatnatol S, Tragulpiankit P. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง ”The Next Step of Hospital Pharmacist to Quality Pharmacy Service” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมฯ กรุงเทพฯ วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549. 2006 ผลงานจาก: .
4
Protective effect of Solanum trilobatum Linn. extract on peritoneal inflammation in mice.
Thongpraditchote S, Hanchang W, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R. The Seventh Joint Seminar Recent Advances in Natural Product Research and Its Application. Toyama, Japan (2006) 2006 ผลงานจาก: .
5
Synthesis and In Vitro Evaluation of Phthalimide Derivatives as Potential HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors.
Ungwitayatorn J, Wiwat C, Matayatsuk C, Pimthon J, Phosrithong N and Piyaviriyakul S. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว วันที่ 12-14 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมรีเจนท์ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2006 ผลงานจาก: .
6
การสำรวจวิธีการที่ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลใช้กำจัดขยะที่ปนเปื้อนยาเคมีบำบัด.
พรเพ็ญ ลือวิทวัส สุภารัตน์ ตัณฑิกุล บุษบา จินดาวิจักษณ์ พิสมัย กุลกาญจนาธร การประชุมประจำปี 2549 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2549 2006 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้