เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานบัณฑิตศึกษาฯ จัดกิจกรรม Meet My Friend พบเพื่อนนักศึกษา

อ่านแล้ว 456 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00-15:30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา จัดกิจกรรม Meet My Friend “พบเพื่อนนักศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 17 คน กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสานสัมพันธ์นานาชาติ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งแนะนำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่กับเพื่อนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบันได้ทำความรู้จักกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการต่อสนองต่อเสียงสะท้อน (VOC) ของนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ที่ต้องการให้คณะฯ จัดกิจกรรมระหว่างการศึกษาอยู่ภายในคณะฯ อีกด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้