เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์

อ่านแล้ว 29 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565  
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา เวลา 09.00-12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร

กิจกรรมการศึกษาดูงานดังกล่าว ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทั้งสองคณะฯ ในประเด็นต่างๆ อาทิ การมีส่วนร่วมในการผลักดันของสายสนับสนุนในการผลักดันให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQC) การจัดเก็บข้อมูล KPI Online ตามเกณฑ์ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (NSMU KPI Online) เป็นต้น หลังจากนั้น จึงเป็นการเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานของคณะเภสัชศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขในกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพและระบบงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 1 นาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้