เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

อ่านแล้ว 40 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565  
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยคณะกรรมการสวัสดิการคณะเภสัชศาสตร์ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารราชรัตน์ โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้การตอบรับเข้าร่วมฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง เป็นต้น

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญหลายประเด็น
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 2 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้