เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

อ่านแล้ว 89 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ จัดโครงการอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารเทพรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 90 คน

ทั้งนี้ โครงการอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม ร่วมเป็นวิทยากรในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงานเอง ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย และเป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 5 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 6 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้