เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

อ่านแล้ว 99 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565  
เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง ได้ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ภายใต้สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร ชั้น 4 อาคารวิจัยฯ ในโอกาสที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่คณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

ในการนี้คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรของคณะฯ และบทบาทหน้าที่ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงแก่คณะเภสัชศาสตร์ที่ตั้งขึ้นใหม่ ตลอดจนรับฟังความต้องการของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ เกี่ยวกับแผนการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ในภาพรวม รวมถึงหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคคอตีบ 10 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 39 วินาทีที่แล้ว
นิ่วน้ำลาย 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้