เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท จัดค่ายเภสัช ณ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์

อ่านแล้ว 36 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  
เมื่อวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2565 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมี อาจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกว่า 60 คน

ทั้งนี้ โครงการค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบทมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ การปรับปรุงสนามเด็กเล่น และการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งการฝึกทักษะการทำกิจกรรมและการทำงานกลุ่มร่วมกัน ทักษะการลงชุมชน จิตสำนึกในการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น อันเป็นทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงในอนาคต รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และแนะนำความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมค่ายอาสาดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว
การตรวจปัสสาวะ 2 นาทีที่แล้ว
ท้องผูกจากยา 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้