เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกลยุทธ์และแผนจัดประชุมชี้แจง เรื่อง การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดออนไลน์

อ่านแล้ว 198 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565  
เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-10.30 น. งานกลยุทธ์และแผน ร่วมกับ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 702 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล เป็นวิทยากรและสาธิตการใช้โปรแกรมดังกล่าว ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการเก็บและบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการเก็บตัวชี้วัดต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและทันเวลา
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 10 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้