เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงินและการลงทุน

อ่านแล้ว 88 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-21.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดบรรยายพิเศษภายใต้ ’โครงการส่งเสริมทักษะเสริมวิชาชีพและทักษะสังคมของนักศึกษา’ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ’การวางแผนการเงินและการลงทุน’ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ภก.บดินทร์ โรจน์พงศ์เกษม (ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล รุ่น 42) หัวหน้าแผนกยาเม็ดและยาผง กองโรงงานผลิตยา โรงงานเภสัชกรรมทหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-6 ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 70 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงินและภาษี รวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ้น กองทุน คริปโต เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการหรือวางแผนด้านการเงินให้ต่อยอดไปสู่การลงทุนหรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ ่ผ่านการสนทนาและแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ชีวิตจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพัน (Engagement) ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณะฯ ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินซีกับโรคเกาต์ 5 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020