เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หลักสูตร MU-HTA จัดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การใช้วัคซีน

อ่านแล้ว 294 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MU-HTA) ร่วมกับ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH), John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ของการใช้วัคซีน (Teaching Vaccine Economics Everywhere: TVEE) รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน อาทิ ทั้งคณาจารย์จากภสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรชาวต่างประเทศจาก Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) รวมทั้งนักวิชาการและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัคซีนอีกด้วย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช้วัคซีน โดยการสร้างเสริมศักยภาพในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เข้ากับการบริหารจัดการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2560 และมีข้อตกลงให้มีศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาประจำอยู่ในแต่ละภูมิภาค โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) 26 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 32 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020