เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุน Fundamental Fund

อ่านแล้ว 155 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00-17.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ณ ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์ ชั้น 5 อาคารวิจัยฯ รวมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้บรรยายและชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020