เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดพิธีส่งมอบงานให้แก่ทีมผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่

อ่านแล้ว 642 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563  
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบงานระหว่างผู้บริหารคณะฯ ชุดปัจจุบัน และผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่ ภายใต้กิจกรรม “ใจเดียวกัน ร่วมสร้างสรรค์ เภสัชมหิดล” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบงานและวาระการบริหารงานคณะฯ อย่างเป็นทางการ จากทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ซึ่งครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้กับทีมผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ซึ่งจะเริ่มดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปีของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล และทีมผู้บริหารชุดเดิม การแสดงความขอบคุณต่อทีมผู้บริหารชุดเดิม การมอบแฟ้มงานและมอบธงคณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นจึงเป็นการแนะนำตัวของทีมผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่ของ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ และการนำเสนอกรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารและขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้าให้แก่ประชาคมเภสัชมหิดลได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างทีมบริหารทั้งสองชุด นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับเกียรติจาก เภสัชกรธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และผู้แทนจากโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งได้เข้าร่วมแสดงความขอบคุณทีมบริหารชุดปัจจุบัน และแสดงความยินดีแก่ทีมบริหารชุดใหม่ด้วย

นอกจากกิจกรรมนี้จะเป็นการส่งมอบงานและวาระการบริหารงานแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาคมได้แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหารชุดเดิมและแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารชุดใหม่อีกด้วย รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้ประชาคมเภสัชมหิดลได้ร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะฯ ต่อไปอีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 28 วินาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 31 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020