เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

อ่านแล้ว 237 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563  
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MU-HTA) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกอบรมของ นายนวสินธุ์ สินธุฉัตร นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Chicago และ นางสาวนภชล สินธุฉัตร นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics) ภายใต้การดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง ณ สำนักงานหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน พ.ศ. 2563
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ท้องผูกจากยา 21 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 22 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020