เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences

อ่านแล้ว 129 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่นำ Mr. Li Xuan ผู้จัดการ Chinese Academy of Sciences (สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน) เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาระหว่างสองสถาบัน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 33 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรแก้ไอ 46 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020