เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUPY Online Welcoming 2020

อ่านแล้ว 170 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUPY Online Welcoming 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 157 คน เข้าสู่ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แนะนำสถานที่สำหรับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันในขณะกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ในชั้นปีอื่นๆ มีโอกาสได้พบปะและทำความรู้จัก ซึ่งช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและความสมานฉันท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยกัน


Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020