เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านแล้ว 78 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020