เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกณฑ์ EdPEx กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านแล้ว 89 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562  
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ นำโดย นายอัครพล ยีมะลี หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ นางสาวญาติมา เกตะมะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวกานตพร เจาะล้ำลึก นักวิชาการศึกษา สังกัดงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรม Novotel Rayong Rim Pae Resort จังหวัดระยอง ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ได้บรรยายพิเศษในหัอข้อ ’การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์’ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเกณฑ์ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015