เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์รับเชิญจาก University of Graz ประเทศออสเตรีย

อ่านแล้ว 243 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ปองทิพย์ สิทธิสาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศวิตา จิวจินดา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Adelheid Brantner วิทยากรรับเชิญจาก Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz ประเทศออสเตรีย ในโอกาสที่ Prof. Dr. Adelheid Brantner เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Strategy for clarifying quality markers of medicinal plants” ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 404 อาคารราชรัตน์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาลดไขมันในเลือด 22 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015