เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเภสัชมหิดลจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องหลักการจัดตู้ยาประจำบ้าน

อ่านแล้ว 80 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561  
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง ’หลักการจัดตู้ยาประจำบ้าน’ ณ หอพักมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพักมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015