เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดล จัดทำโครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

อ่านแล้ว 70 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดล) ได้จัดทำโครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่อง การดูแลแผลแมลงก้นกระดก เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


เครื่องสำอางกับสุขภาพ 9 วินาทีที่แล้ว
ยาหอม กับคนวัยทำงาน 25 วินาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 31 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015