เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health

อ่านแล้ว 355 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ’The 4th Joint Symposium by Six Universities in Japan and Thailand’ ภายใต้หัวข้อ ’Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health’ ซึ่งจัดโดย Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีก 5 แห่ง ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2558 จนกระทั่งปัจจุบัน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Immunomodulatory Effects of a Variety of Mushroom Extracts” และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Phytochemical Profiling and Cytotoxic Activity Screening of Annona muricata L. Leaf and Callus Extracts”

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ทุเรียน..ราชาแห่งผลไม้ 6 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 11 วินาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015