เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

อ่านแล้ว 286 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561  
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. ผู้บริหารคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 91 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ หลังจากนั้น เวลา 08.00 น. เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีดังกล่าว และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจะสิ้นสุดพิธีด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 29 วินาทีที่แล้ว
ทุเรียน..ราชาแห่งผลไม้ 45 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 50 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015