เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kentucky นำเสนอผลการฝึกอบรมทางวิชาชีพ

อ่านแล้ว 330 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย อาจารย์ ภญ. ลักขณา สุวรรณน้อย เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานและประเมินผลการฝึกอบรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องบรรยาย 404 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก University of Kentucky รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและเข้ารับการฝึกอบรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาหอม กับคนวัยทำงาน 10 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015