เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม KM หัวข้อ ’แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ’

อ่านแล้ว 292 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561  
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายใต้โครงการ Active Research Activities ครั้งที่ 8 เรื่อง ’แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ’ ณ ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ประธานกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ว่านชักมดลูก 5 วินาทีที่แล้ว
ยาที่ผู้หญิงพึงระวัง 19 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015