เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านแล้ว 60 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561  
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) จำนวน 38 ส่วนงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารส่วนงานอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ รักษาการแทนอธิการบดีได้มอบหมายการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559-2562 และนอกจากนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะออกเยี่ยมส่วนงาน (PA-Visit) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบอุปสรรค โดยปีงบประมาณ 2562 เริ่มการออกเยี่ยมส่วนงานประมาณเดือนตุลาคม
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015