เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านแล้ว 240 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561  
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) จำนวน 38 ส่วนงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารส่วนงานอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ รักษาการแทนอธิการบดีได้มอบหมายการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559-2562 และนอกจากนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะออกเยี่ยมส่วนงาน (PA-Visit) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบอุปสรรค โดยปีงบประมาณ 2562 เริ่มการออกเยี่ยมส่วนงานประมาณเดือนตุลาคม
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 21 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 35 วินาทีที่แล้ว
อันตรายจากการสัก 39 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015