เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับ Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านแล้ว 828 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561  
เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษา รวม 25 คน จาก Faculty of Pharmacy, Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนำโดย Dr. Sumi Wijaya ณ ห้องประชุม 606 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ในโอกาสนี้ คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) สำนักงานข้อมูลสมุนไพร และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015