เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 554 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561  
ศาสตราจารย์ ดร. ลีณา สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการและขึ้นทะเบียนยา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร ให้การต้อนรับ Prof. Kenji Hamase จาก School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 211 อาคารราชรัตน์ ในโอกาสที่ Prof. Kenji Hamase เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศระหว่างสองสถาบัน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 7 วินาทีที่แล้ว
ยาที่ผู้หญิงพึงระวัง 35 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015