เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

อ่านแล้ว 384 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561  
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการกิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาที่ผู้หญิงพึงระวัง 20 วินาทีที่แล้ว
การดื่มกาแฟกับสุขภาพ 23 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015