เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Olivia Wu จาก University of Glasgow สหราชอาณาจักร

อ่านแล้ว 315 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Olivia Wu จาก Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow สหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม 606 ในโอกาสที่ Prof. Dr. Olivia Wu ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะฯ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในฐานะอาจารย์อาคันตุกะประจำหลักสูตร และได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Evidence synthesis to inform health benefits package” ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 606 อาคารราชรัตน์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015