เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (PA Visit)

อ่านแล้ว 287 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.15 - 12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการมาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA Visit) และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 45 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015