เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลให้การต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะจาก University of York

อ่านแล้ว 515 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) และอาจารย์ ดร. ภญ. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Anthony J. Culyer อาจารย์อาคันตุกะจาก University of York สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมาเยือนตามคำเชิญเพื่อเป็นอาจารย์อาคันตุกะประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 และในโอกาสนี้ Prof. Anthony J. Culyer ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ’Health Technology Assessment - Do we really have to do it?’ ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 50 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015