เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2/2560

อ่านแล้ว 529 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้อง 309 อาคารราชรัตน์ เพื่อแนะนำคณะฯ และแนะนำสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แนะนำการทำงานและการใช้ชีวิต รวมถึงพูดคุยซักถามข้อสงสัยต่างๆ
รายชื่อบุคลากรใหม่ ดังนี้
(บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)

1. นางสาวจุติมา เสมอ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2. ภก.ปองพล ทนุผล ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาอาหารเคมี
3. นางสาวฐิตาพรรณ วิญญูหัตถกิจ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
4. ดร.ภญ.นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์ อาจารย์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
5. นายวรนันท์ จันทร์เจิดหล้า นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์ฯ (ด้านสมุนไพร)
6. นางสาวรุชดา มะลิซ้อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบัณฑิตศึกษาฯ
7. นางสาวนิษฐิดา อาชีพสุจริต นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์ฯ (ด้านเคมี)
8. นายภานุพงศ์ เทียนสุวรรณ ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรม
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาที่ผู้หญิงพึงระวัง 5 วินาทีที่แล้ว
การดื่มกาแฟกับสุขภาพ 8 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015