เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ขอแสดงความยินดีกับงานบัณฑิตศึกษาฯ เภสัชมหิดลที่ได้รับ ISO 9001:2008

อ่านแล้ว 2,429 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2559  
ขอแสดงความยินดีกับ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอบข่าย งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา ประกอบด้วย การสนับสนุนและให้การบริการด้านการจัดการการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก การประสานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมไปถึงการจัดทำข้อมูลหลักสูตรในระบบ online ตาม มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 4 วินาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 10 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 19 วินาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 21 วินาทีที่แล้ว
ว่านชักมดลูก 22 วินาทีที่แล้ว
ทุเรียน..ราชาแห่งผลไม้ 23 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้