เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference of PHAS

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference of PHAS ภายใต้ชื่อ Global Health: Multi Approach for Primary Healthcare System ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการทำวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และยกระดับศักยภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการทำวิจัยร่วมกันและการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://phas-conference.org/home/
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 265 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 14 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรแก้ไอ 38 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้