เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


International Regulatory Science Forum 2024: Navigating Digital Health Product Development

Please be invited to join the International Regulatory Science Forum 2024: Navigating Digital Health Product Development in Southeast Asia amid Evolving FDA Regulations scheduled to take place on March 12-15, 2024 at our Faculty of Pharmacy, Mahidol University in Bangkok.

The central theme of the Forum is focused on digital health device development and the corresponding regulatory framework. This event is set to play a crucial role as a platform for the convergence of regulatory authorities, industry experts, academic researchers, and regulatory educators.

To apply, please visit the Forum website at https://pharmacy.mahidol.ac.th/dhp2024/ and complete the registration process.

If you have any questions or need assistance with the application, feel free to reach out to us at Email: dhp2024conference@gmail.com. Please note that the deadline for the registration is February 29, 2024.File Attachment
20240104072831-20240312.jpg


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 685 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้