เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนวิจัยในสหรัฐอเมริกา Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2567

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ได้เปิดรับสมัครทุน Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้ถือสัญชาติไทย เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำนวน 1-4 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครจากภูมิภาค ASEAN ทุนนี้ เปิดสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรภาครัฐ และเอกชน สถาบันคิดเชิงนวัตกรรมและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ ในประเทศสมาชิกโครงการ ASEAN 10 ประเทศ ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสมาชิกโครงการ ASEAN โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อทำการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือนในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

สาขาวิจัยที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถนำเสนอการวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างสหรัฐอเมริกาและสมาชิกโครงการ ASEAN ในด้านต่างๆ เช่น การผนวกรวมเศรษฐกิจในภูมิภาค การขยายความร่วมมือทางทะเล การส่งเสริมโอกาสสำหรับผู้หญิง และการแก้ไขประเด็นระหว่างชาติ นอกจากนี้ สาขาวิจัยสามารถครอบคลุมได้หลากหลายหมวดหมู่ เช่น การศึกษา การผนวกรวมตลาดทุน เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการสารสนเทศ ข่าวสาร กฎหมาย การบริหารราชการ สาธารณสุขระดับสากล สาธารณสุข และการค้าและการลงทุน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท
3. มีอายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
4. ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมากและมีความกระตือรือร้น
5. มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับชำนาญทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
6. ต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการสัมภาษณ์
7. ต้องได้รับจดหมายเชิญจากสถาบันเจ้าภาพในสหรัฐอเมริกา
8. ต้องสามารถลางานจากหน่วยงานที่สังกัดเพื่อเข้าร่วมโครงการได้

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเงินสนับสนุนการวิจัยตามจำเป็น ทุนนี้ ไม่สามารถมีผู้ติดตามไปด้วยได้

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สมัคร online ได้ที่ https://apply.iie.org/ffsp2024/ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 203 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 25 วินาทีที่แล้ว
1 นาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้