เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


MUPY Doctor of Pharmacy Program (International Program)

Call for application for the Doctor of Pharmacy Program (International Program)

We are delighted to announce our new Professional Curriculum. Doctor of Pharmacy Program (International Program).

Doctor of Pharmacy Program (International Program) at Faculty of Pharmacy, Mahidol University is a 6-year full-time study bachelor’s degree program within 2-semester system, acquiring not less than 223 credits. The program will start its first group of students (n = 30) in the first semester of academic year 2024. (The opening year may be delayed according to the current certifying process by The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand. Please contact us for further information.) The program focuses on pharmacy practice through pharmacy profession standard, social contribution, along with entrepreneurial mindset. Current trend of personalized medicine is also emphasized; these prospect to general populations, special groups of people including baby, young and old age, and pregnant and lactating women.

Prepare yourselves. When is the application period for MUPY Direct Admission by the Faculty?

Application Schedule for the Academic Year 2024, Direct Admission by the Faculty of Pharmacy
> Application Period: 27th November 2023
> Admission Criteria: https://pharmacy.mahidol.ac.th/en/study-undergrad-inter-programinfo.php

If you have any inquiries, please contact
- Undergraduate Admissions Office: +662-354-3748
- E-mail: suchanya.sea@mahidol.ac.th


File Attachment
20230724091629-03.jpg


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 582 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้