เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


บริการของศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง

ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ก่อนออกสู่ผู้บริโภค รวมถึงให้บริการทางวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในภาครัฐ และผู้ประกอบการเอกชน

ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง ให้บริการทดสอบใน 3 ด้านด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
(1) ทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Efficacy test) สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์แต่งเติมสีสัน และผลิตภัณฑ์ดูแลผม
(2) ทดสอบค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี (SPF&UV test)
(3) ทดสอบความปลอดภัย (Safety test)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ: https://pharmacy.mahidol.ac.th/dermocosmetic/
ติดต่อสอบถาม โทร.091-801-2915
Email: mupydermocosmetic@gmail.com


File Attachment
20220908080930-DTC.jpg


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 212 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กระเทียมดำ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้