เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


นิทรรศการ '100 ปีชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร'

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าชมนิทรรศการ 100 ปีชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยเปิดให้ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 (นิทรรศการกำหนดจัดเป็นเวลา 1 ปี)

ภายในนิทรรศการจัดแสดงประวัติและผลงานอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ท่านแรก) รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีต "อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร" ได้เคยใช้เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ในการปฏิบัติงานในฐานะคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ เมื่อปี พ.ศ. 2511

นอกจากนี้ นิทรรศการดังกล่าวยังนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้ "โครงการรำลึกและสืบสานปณิธาน 100 ปีชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและวิสัยทัศน์ของ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และคุณงามความดีของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อนุชนรุ่นหลัง และเภสัชกรไทยสืบไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมนิทรรศการทุกท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าชม รวมทั้งหมั่นล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1974 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 2 นาทีที่แล้ว
2 นาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 2 นาทีที่แล้ว
3 นาทีที่แล้ว
4 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้