เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาช่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (Junior International Coordinator)

กองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าช่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยปฏิบัติงาน 10 ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ (3.5 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 250 บาท ต่อคนต่อครั้ง (ครั้งละ 3.5 ชั่วโมง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำ Mahidol University Student, Academic and International Services ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการต่ออายุ VISA / Work Permit ให้เแก่บุคลากรชาวต่างประเทศ
3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการต้อนรับและดูแลนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของกองวิเทศสัมพันธ์
4. ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์ผล
5. จัดทำคำบรรยายภาษาอังกฤษ (Subtitle) ในสื่อต่างๆ
6. เขียนข่าว ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ ตัดต่อวีดิโอ เพื่อประชาสัมพันธ์
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://docs.google.com/viewer?url=https://pharmacy.mahidol.ac.th/docs/dl.php?to=MTI0NTA=

ขอรับใบสมัครและการเสนอชื่อจากคณะฯ ได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หรืออีเมล amporn.son[at]mahidol.ac.th

หมดเขตส่งใบสมัคร 16 พฤษภาคม 2565
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 402 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคพยาธิหอยคัน 3 วินาทีที่แล้ว
ตกขาว .. รักษาอย่างไร 28 วินาทีที่แล้ว
มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 39 วินาทีที่แล้ว
สัตว์เลี้ยงกับยา 46 วินาทีที่แล้ว
จิบชายามบ่าย 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้