เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัคร ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง ให้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
3. มีคะแนนเฉลี่ยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผล TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 6.0 สำหรับการสอบ IELTS (Academic)
4. อายุระหว่าง 30-55 ปี ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบาย

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org/

สมัครออนไลน์ https://apply.iie.org/huberthhumphrey
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 201 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กาแฟ…ระวังในโรคใด? 3 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว
อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้