เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรของคณะฯ เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุม/อบรมวิชาการในต่างประเทศ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดสรรทุนปีละ 3 ครั้งๆ ละ 15,000 บาท โดยแบ่งเป็น
1) การร่วมประชุมแบบ Virtual conference ทุนละ 5,000 บาท
2) การร่วมประชุมแบบปกติ ทุนละ 15,000 บาท

กำหนดการรับสมัครทุน
ครั้งที่ 1: วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 (แจ้งผลการพิจารณา 15 เมษายน 2565)
ครั้งที่ 2: วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 (แจ้งผลการพิจารณา 19 สิงหาคม 2565)
ครั้งที่ 3: วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 (แจ้งผลการพิจารณา 16 ธันวาคม 2565)

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/docs/go/MTIyOTY=

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิระพรรณ จิตติคุณ (เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ) ภาควิชาชีวเคมี ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 2404 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ว่านชักมดลูก 11 วินาทีที่แล้ว
แก้วมังกร 19 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้