ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรีย ค.ศ. 2022/2023

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023 สำหรับนักศึกษา บุคลากร และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย ดังนี้
1. ทุน Ernst Mach Grant - Worldwide
2. ทุน Franz Werfel Fellowship
3. ทุน Richard Plaschka Fellowship
4. ทุน Ernst Mach Granr for Studying at an Austrian University of Applied Sciences
5. ทุน Ernst Mach - ASEA-UNINET
6. ทุน Ernst Mach - ASEA-UNINET Short-term Research Grant

ผู้สนใจสามารจตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://grants.at/en/

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 115 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สิวเชื้อรา และการรักษา 12 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 26 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020