เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


2022 Online Pre-screening Internship for Doctorate/Master Course

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2022 Online Pre-screening Internship for Doctorate/Master Course ซึ่งกำหนดจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2565 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Graduate School of Science and Technology, Nara Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนใจโปรดติดต่อ amporn.son[at]mahidol.ac.th เพื่อขอรับการเสนอชื่อจากคณะฯ

หมดเขตรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม 2022 Online Pre-screening Internship ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาที่จะศึกษา https://bsw3.naist.jp/eng/courses/courses.html

Application Guidelines for the 2022 Online Pre-screening Internship: https://docs.google.com/viewer?url=https://pharmacy.mahidol.ac.th/docs/dl.php?to=MTIxMzQ=

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 296 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 3 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 16 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้