ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมออนไลน์ โครงการ Indian technical and Economic Cooperation

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ Indian technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในหลักสูตรต่างๆ อาทิ Education Pedagogy in COVID Time, Health System Strengthening, Data Science and Big Data Analysis เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย) โทร. 02-203-5000 ต่อ 43102

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 78 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แก้วมังกร 13 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020