เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET Scholarships

เครือข่าย ASEA-UNINET เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET Scholarships ประจำปี 2022/2023 เพื่อศึกษาต่อ หรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายสมาชิกในสาธารณรัฐออสเตรีย โดยเสนอมอบทุน 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Post-doc Grants
2. ทุนระดับปริญญาเอก PhD-Grants
3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Sandwich-Grants
4. ทุนดนตรี Music-Grants

ตรวจสอบรายละเอียด https://www.grants.at/en
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม asea-uninet@oead.at
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1086 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไขมันทรานส์ 3 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 19 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020