เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


Southeast Asia Lecture Hall

The Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจจัดโครงการ Southeast Asia Lecture Hall ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึง 9 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นและผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ World-class lectures จำนวน 10 หัวข้อหลัก อาทิ Politics, International Relations, Economics เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับ e-Certificate หลังจบโครงการ

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.sealecturehall.com

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1065 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020