ข่าวประชาสัมพันธ์


The 6th International STEM Education Conference 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 ซึ่งจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://istem-ed.com/istem-ed2021
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 15 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020