ข่าวประชาสัมพันธ์


The 6th International STEM Education Conference 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 ซึ่งจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://istem-ed.com/istem-ed2021

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 440 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


นิ่วน้ำลาย 23 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 25 วินาทีที่แล้ว
มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 30 วินาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020