ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนรัฐบาลอินเดียเพื่อร่วมการฝึกอบรมออนไลน์

รัฐบาลอินเดียกำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. Health System Strengthening ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564
2. Communication in Public Health ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564
3. Quality management ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2564
4. Administrative Innovations - e-Hospital and e-NAM วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ shorturl.at/lntvD
หมดเขตรับสมัคร 28 กรกฎาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 29 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ตกขาว .. รักษาอย่างไร 7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020