ข่าวประชาสัมพันธ์


US-THAI Pharmacy Consortium (Post-Conference)

2021 US-Thai Pharmacy Consortium Meeting (Post-conference)

The online laboratory teaching challenges all faculty during the COVID-19 pandemic. How to switch the Instrument Analysis and Pharmaceutical lab courses to an online format? You are cordially invited to attend the post-conference event listed below.

Topic: Laboratory Teaching in the Era of COVID: Lessons Learned and Best Practices

Event Date:
- US: July 29, 2021 at 9pm - 11pm (US EDT)
- ASEAN: July 30, 2021 at 8am - 10am (ICT, GMT +7)

Venue: ZOOM Virtual Meeting

Hosted by: Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, and Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand

Co-hosted by: Thailand Pharmacy Education Consortium Thailand

Register: https://www.usthaiconsortium.org
Meeting Agenda: https://usthaiconsortium.org/meeting.html

Notice:
- If you have participated in the previous 2021 US-Thai Pharmacy Consortium in June, there is no need to register again. (ZOOM ID will be sent to your registered e-mail address).
- US-Thai Pharmacy Consortium is organized in a virtual format and will be streamed via ZOOM.
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 27 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 1 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020